Tuyển dụng


Tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Ngày hết hạn
Nhân viên Hành Chính Nhân sự Tổng hợp 1 17/06/2024
Frontend Developer (Vue/ Angular/ React) 4 31/08/2024
Nhân viên Hành chính - Nhân sự tổng hợp 1 31/08/2024
Junior PHP 4 30/06/2024
Junior AI Engineer 3 30/06/2024
Hành chính - Nhân sự tổng hợp 1 31/05/2024
Thực Tập Sinh Python 5 31/05/2024
Thực Tập Sinh Frontend 5 31/05/2024
Thực Tập Sinh PHP 5 31/05/2024
Middle PHP 3 30/06/2024
Kỹ sư cầu nối 3 31/07/2024
Front-end Developer (Vue/Angular/React) 3 31/05/2024
Python Developer 5 31/05/2024
Thực tập sinh AI & Python 5 31/03/2024
Kỹ sư cầu nối 3 31/03/2024
Kỹ sư cầu nối 3 31/03/2024
IT Comtor 3 30/04/2024
Python Developer 5 29/02/2024
Thực tập sinh Golang 5 31/12/2023
Thực tập sinh Java 3 31/12/2023