Tuyển dụng


Tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Ngày hết hạn
Thực tập sinh Golang 5 31/12/2023
Thực tập sinh Java 3 31/12/2023
Kỹ sư cầu nối (BrSE) 5 29/02/2024
Thực tập sinh Golang 5 30/09/2023
Kỹ sư cầu nối 3 31/10/2023
Truyền thông nội bộ 1 30/09/2023
ReactJS Developer 5 31/10/2023
Sale IT 2 31/07/2023
Truyền thông nội bộ 1 05/05/2023
Thực tập sinh Java 2 31/03/2023
Lập trình viên Java 5 31/05/2023
CTV HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG- TIẾNG NHẬT 5 30/04/2023
CTV MARKETING-TIẾNG ANH 5 30/04/2023
Truyền thông nội bộ 1 31/03/2023
Senior PHP 5 30/04/2023
Junior PHP 5 30/04/2023
Fresher PHP 5 30/04/2023
Sale IT 2 30/04/2023
Kỹ sư cầu nối 3 30/04/2023
Middle PHP 5 31/03/2023