Tuyển dụng


Tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Ngày hết hạn
Hành chính - Nhân sự tổng hợp 1 10/11/2022
CTV Tuyển dụng 5 31/12/2022
FullStack Developer 3 31/12/2022
IT Comtor 3 31/12/2022
Junior PHP 10 31/12/2022
.Net Developer 5 31/12/2022
ReactJS Developer 5 31/12/2022
Python Developer 5 31/12/2022
Magento Developer 5 31/12/2022
Fresher PHP 5 31/12/2022
Senior PHP 3 31/12/2022
Lập trình viên Angular 3 30/11/2022
Lập trình viên Golang 3 30/11/2022
Lập trình viên Front-end 3 31/07/2022
IT Comtor 5 31/08/2022
Magento Developer 3 30/06/2022
Tester 2 30/06/2022
Intern PHP (tại Ninh Bình) 5 30/06/2022
Lập trình viên Python 2 30/06/2022
Java Developer 3 31/05/2022