profile

Ứng dụng mobile

Chúng tôi phát triển các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng theo yêu cầu của khách hàng. Với đội ngũ kỹ thuật chắc chắn, chúng tôi đã và đang tạo ra những sản phẩm chất lượng cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Techiniques and Tools

Programming Language

Objective C, Java, Swift, C#

API

API: PHP(CakePHP, Codeigniter, Laravel) , Java

Development Environment

Xcode, Eclipse, Unity, Cocos2d-x

Tools

SVN, Github, JIRA, Redmine