service.jpg

DỊCH VỤ

ỨNG DỤNG MOBILE

Chúng tôi phát triển các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng theo yêu cầu của khách hàng. Với đội ngũ kỹ thuật chắc chắn, chúng tôi đã và đang tạo ra những sản phẩm chất lượng cho các khách hàng trong và ngoài nước. Xem Thêm

ỨNG DỤNG WEB

Chúng tôi phát triển các ứng dụng web theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ là những trang web đơn thuần, chúng tôi còn phát triển các trang web phức tạp hoặc những hệ thống dùng cho các công ty, trường đại học, bệnh viện lớn. Xem Thêm

TƯ VẤN

Từ những kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh trong và ngoài nước, chúng tôi không những có thể tư vấn, cung cấp thông tin trong những bước đầu tiên khi khách hàng muốn mở rộng kinh doanh tại nước khác (Nhật và Mỹ) mà chúng tôi cũng có thể đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong những bước phát triển tiếp theo. Xem Thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

Thông qua IT, chúng tôi mong tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cộng đồng nhằm mang lại một cuộc sống thuận tiện hơn. Chúng tôi không chỉ làm theo yêu cầu khách hàng mà còn có nhiều sản phẩm tự phát triển từ chính ý tưởng của các thành viên. Chúng tôi đã và đang hoàn thiện các sản phẩm độc đáo có thể phục vụ cho không chỉ từng khách hàng cá nhân mà còn có thể dùng cho các khách hàng doanh nghiệp lớn. Xem Thêm