case_study

Các dự án

JVB nhận làm hợp đồng trọn gói dự án. Hợp đồng này phù hợp với dự án đã có sẵn ý tưởng, yêu cầu cụ thể. Chúng tôi đảm bảo phụ trách trọn gói từ khâu lập trình đến quản lý dự án và quản lý chất lượng dự án.
Ưu điểm:
  • Có thể hoàn thành trong thời gian ngắn
  • Tiết kiệm chi phí

Phát triển chương trình học MBA Online

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

2 man month

1 tháng

JS, CSS, Html5

Github, Eclipse


Thiết kế và phát triển trang tin chuyên về thú cưng

Thiết kế và phát triển trang tin chuyên về thú cưng

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

10 man month

3 tháng

CakePHP, Mysql, Jquery, GoogleAPI

Github, Eclipse

Thiết kế, phát triển hệ thống quản lý menu nhà hàng trên tablet

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

4 man/month

2 tháng

Objective-C, Java, SQLLite

Github, Eclipse

Chuyển đổi và cải tiến hệ thống nghiên cứu năng lượng trên nền tảng Fortran thành nền tảng Web PHP

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

4 man month

2 tháng

CakePHP, Mysql, Fortran, Javascript

Github, Eclipse

Phát triển hệ thống quản lý đơn hàng cho công ty vận chuyển hàng hóa

Dự án trọn gói (Phát triển)

6 man/month

1.5 tháng

CakePHP, Mysql, Javascript

Github, Eclipse

Thiết kế và phát triển plug-in trên nền WordPress

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

4 man month

2 tháng

WordPress, PHP, Mysql, Javascript, FacebookAPI

Github, Eclipse

Thiết kế, phát triển News Apps từ trang web tin tức

Dự án trọn gói (thiết kế và phát triển)

8 man/month

2 tháng

Objective-C, Java, JSON, CakePHP, Mysql

Github, Eclipse, Xcode

Công ty chúng tôi nhận làm hợp đồng theo dạng labo (cung cấp nhân viên và kỹ thuật). Hợp đồng dạng này phù hợp với các dự án dài, khách hàng sẽ có một đội ngũ lập trình chất lượng cao ở công ty chúng tôi, gia công phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể.
Ưu điểm:
  • Chúng tôi phụ trách toàn bộ khâu tuyển dụng, quản lý nhân sự
  • Có thể thực hiện với những dư án chưa có sẵn ý tưởng , yêu cầu cụ thể

Thiết kế, phát triển và vận hành dự án quản lý nhà cung cấp, mua bán hàng hóa

Dự án ODC

Team 3 người (1 BSE, 2 Lập trình viên)

Hợp đồng dài hạn

Perl, CakePHP, MySQL, Javascripts

JIRA, Github, Eclipse

Thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống cloud cho các trường đại học Nhật Bản

Dự án ODC

Team 6 người (1 BSE, 4 lập trình viên, 1 tester)

Hợp đồng dài hạn

CakePHP, MySQL, Javascripts, WebAPI, iOS

JIRA, Github, Eclipse

Thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống quản lý nhân lực công ty khách hàng

Dự án ODC

Team 3 người (1 BSE, 2 Lập trình viên)

Hợp đồng dài hạn

Yii Framework, PHP, Mysql, Javascripts, Handsontable

JIRA, Github, Eclipse

Cải tiến hệ thống nghiên cứu năng lượng trên nền tảng Fortran thành nền tảng Web PHP

Dự án ODC

Team 3 người (1 BSE, 2 Lập trình viên)

Hợp đồng 7 tháng

Fortran, CakePHP, MySQL, Javascripts

Github, Eclipse